Hankekoordinaattorit koolla Mikkelissä

Hankekoordinaattorit (Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan) kokoontuivat Mikkelissä ti 13.8.2013. Tapaamisessa tarkennettiin toimeenpanosuunnitelmaa, joka rakentuu hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin ja jakautuu kolmeen tasoon: kansalaiset, ammattilaiset ja kuntataso. Tapaamisen yhteydessä koordinaattoreille tarjottiin mahdollisuus vierailla sairaalamuseossa ja tutustua Moision sairaalan lähes 90-vuotiseen värikkääseen historiaan . Sairaalan päärakennus otettiin käyttöön 1927. Sairaala oli ollut pitkään oma tiivis yhteisönsä, joka eli sangen omavaraista elämää: ruoka tuli lähipelloilta ja olipa sairaalalla ollut oma hautausmaakin.