Hankkeeassa kokeillaan sosiaalisen median alustaa

Hankkeen viestintäalustana käytämme WordPress-alustaa (tämä verkkosivusto). Kokeilemme aluksi ilmaista versiota. Tämän vuoksi sivustolla saattaa näkyä mainoksia, joihin hankkeella ei ole mitään sidonnaisuuksia.

***************

________________________________________________

Sivustolla saattaa näkyä mainoksia, joihin hankkeella ei ole mitään sidonnaisuuksia. Hanke ei myöskään ota kantaa mainostettavien tuotteitten hyötyyn/haittaan.