Pohjois-Savon hankekoordinaattorit aloittaneet

TERVIS-hankkeen Pohjois-Savon alueen hankekoordinaattorit Tarja Tapaninen ja Helena Törmi  ovat aloittaneet työnsä elokuun alussa. Koordinaattorit sijoittuvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä perusterveydenhuollon yksikköön ja vastaavat hankkeessa alueensa kehittämistoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, hankeviestinnästä sekä hankkeessa syntyvien käytänteiden levittämisestä.

Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan tapaan Pohjois-Savon kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla rakennetaan kehittämistyön tueksi ammattihenkilöistä koostuva kehittäjätyöntekijäverkosto. Kehittäjätyöntekijät ovat terveydenedistämistyötä tekeviä henkilöitä, joilla on mahdollisuus hankerahoituksella irrottautua osa-aikaisesti muusta työstään kehittämistyöhön. Hankekoordinaattorit avustavat kuntia kehittäjätyöntekijöiden valintaprosessissa ja kehittämistyön käynnistämisessä sekä tukevat kehittäjätyöntekijöiden verkostoitumista.

Pohjois-Savon alueen koordinaattorit jalkautuvat alkusyksyn 2013 aikana kuntiin keskustelemaan kehittämistyön painoalueista. Koordinaattoreihin voi olla myös kunnista päin yhteydessä kaikissa hanketyöhön liittyvissä asioissa.
Helenan ja Tarjan yhteystiedot löytyvät täältä.