Kuopio-yhteistyö käynnistyi!

TERVIS on menneen kesän ja alkusyksyn aikana neuvotellut Kuopion kaupungin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Keskusteluissa on vahvasti painottunut kaupungin tarve edelleen kehittää ja juurruttaa kuntalaisille suunnattuja matalan kynnyksen palveluita. Maanantaina 20.8. pidetyssä palaverissa sovittiin, että kaupungin edustajat laativat tarkemman esityksen  yhteisiksi kehittämiskohteksi valittavista kokonaisuuksista sekä niiden vaatimista resursseista ja toimittavat sen hankkeelle syyskuun loppuun mennessä.