Haaste pohjoiskarjalaisille

Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) haastaa pohjoiskarjalaiset oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kuulostaako kukkahattutätien toiminnalta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen käytäntöön vietynä on ihan tavallisia arkipäivän asioita, joihin oikeasti voimme jokainen vaikuttaa.

Pohjois-Karjalan kunnissa pohditaan parhaillaan, mitä asioita kuntalaisten parhaaksi voitaisiin lähivuosina kehittää. On noussut esiin paljon huolta lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnista. Myös työikäisten, erityisesti työtä tai koulutuspaikkaa vailla olevien ja työkyvyttömien tilannetta haluttaisiin parantaa. Ikääntyvien palveluiden edistämiseksi on paljon tehty, mutta tätäkään ryhmää ei voida unohtaa.

Maakuntalehden tekstiviestipalstalla näkee jatkuvasti kritiikkiä julkista terveydenhuoltoa kohtaan. Ihmiset turhautuvat, koska jo itse ajanvarausta ja hoitoon pääsyä saa odottaa, vaikka tarvetta olisikin. Onneksi epäkohtiin on jo osassa kuntia tartuttu ja kuntalaisille tarjotaan jopa erilaisia uusia matalan kynnyksen palveluita.

Hankerahoituksella mahdollistetaan nyt TERVIS-kehittäjätyöntekijöitä kuntiin. Heidän tehtävänään on luoda uusia ratkaisuja paikallisesti valittuun painopisteeseen liittyen. Alueellamme näitä painopisteitä ovat esimerkiksi lapsiperhetyö, savuttomuus, päihdetyö ja elintapamuutoksiin kannustaminen. Kunnissa toimivat kansalaisjärjestöt, seurakunnat ja muut toimijat linkitetään tähän yhteistyöhön. Halutaan luoda aktiivisempaa vuorovaikutusta kansalaistoiminnan erilaisten foorumeiden ja kuntatoimijoiden välille.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole pelkästään terveydenhuollon asia; siitä on aika tehdä yhteinen. Nyt voisi olla otollinen aika esittää uusia, raikkaita ehdotuksia. Mitä asioita omassa kunnassasi voisi kehittää?

Hankekoordinaattori Mirja Huuskonen ja hanketyöntekijä Eeva Elomäki                   Terveempi Itä-Suomi –hanke (Kaste), PKSSK                                   https://tervishanke.wordpress.com