Sähköisen hyvinvointikertomuksen omistajuus Kuntaliitolle

Sähköinen hyvinvointikertomus (www.hyvinvointikertomus.fi) on tiedolla johtamisen tiimityöväline, jota käytetään kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Työväline kytkeytyy tiiviisti kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon vuosikelloon. Sähköistä hyvinvointikertomusta on kehitetty ja tehty kunnissa tunnetuksi tähän asti erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmaan kuuluvissa hankkeissa.

Lue Kuntaliiton tiedote asiasta 9.10.2013