Siilinjärven sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kertausharjoitus oli vastaisku asemasodalle

armeija_lopullinenItä- ja Keski-Suomen Kaste-ohjelman järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kertausharjoituksiin Siilinjärvellä osallistui 27.3. reilut 130 teemasta kiinnostunutta reserviläistä. Tilaisuuden kehittämismyönteisen ilmapiirin takasivat päivän toteutuksesta vastanneet Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän joukko-osasto Anu Niemen johdolla ja Kaste-ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen.

Yhteiseen työskentelyyn ja keskusteluihin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tulevaisuudesta virittäydyttiin päällystön asiantuntijapuheenvuoroilla. Niitä esittivät Mia Palo STM:stä, Jarmo Lappalainen Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, Simo Kokko Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä sekä Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alustusten jälkeen pohdittiin organisoiduissa ryhmissä paikallista, alueellista ja kansallista kehittämistä edistäviä sekä toisaalta estäviä tekijöitä.

Ryhmien tuotokset ja työskentelyn jälkeinen vilkas, mutta hallittu keskustelu tuotti kehittämistä edistävistä tekijöistä mittavan listan. Listalla olivat joustavat ja ketterät kehittämisrakenteet, kentältä nouseva yhteisesti tunnistettu tarve, asiakaslähtöisyys, yhdessä tekeminen, johdon tuki kehittämistyölle, kehittämismyönteiset asenteet, kysymykset arvostuksesta, avoimuus ja avoin tiedottaminen sekä keskeneräisyyden hyväksyminen. Johtamista tarvitaan kehittämisessä niin tavoitteiden asettamisessa ja suunnittelussa kuin työn koordinoinnissa ja tulosten arvioinnissa. Varsinkin kehittämistyön tulosten juurruttamisvaiheeseen kaivattiin ”hyvää hyrinää”. Talousnäkökulmat ja talousjohtaminen haluttiin keskusteluissa myös tarkasteluun.

Hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä on toki toteutettu vuosia. Siitä yhtenä esimerkkinä kuultiin kainuulaista mallia jo noin kymmenen vuoden ajalta. Kertojina olivat Marita Pikkarainen ja Marja-Liisa Ruokolainen Kainuun sotesta. Kainuussa kehittämisen teemoja ovat olleet asiakaskeskeisyys, terveyden edistäminen sekä näihin liittyvät prosessit. Työtä on tukenut tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin kehittäminen.

Tilaisuuden järjestäjiä edustanut Kimmo Parhiala THL:stä veti aamupäivän yhteen nostamalla kehittämistä edistävistä tekijöistä esille erityisesti asenteiden merkityksen sekä työn systemaattisen luonteen. Tilaisuuden lopuksi Anu Niemi heitti painokkaan haasteen naapurimaakuntiin alueellisen kehittäjäverkoston kokoamisesta sekä aamupäivän työn jatkamisesta maakunnittain. Tämän jälkeen joukko-osasto olikin jo valmis siirtymään parimuodostelmassa hyvien käytänteiden näyttelyn kautta lounaalle.

Aamupäivän materiaalit löytyvät Innokylästä.

Lisää ideoita ja ehdotuksia tulevista sote-kehittämisrakenteista sekä toimintatavoista voi esittää vastaamalla tähän kyselyyn tai
ottamalla yhteyttä Kaste-ohjelmapäällikkö Jouko Miettiseen:

jouko.miettinen@kuopio.fi.