Pohjois-Karjalassa toiminnan kevät!

Pohjois-Karjalassa on kampanjoitu kevään aikana ympäri maakuntaa erilaisilla terveyden edistämisen teemoilla. TERVIS -kehittäjätyöntekijät ja koordinaattorit yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ovat jalkautuneet ihmisten pariin ja saaneet positiivisen vastaanoton. Innokkaita kuulijoita ja osallistujia on ollut jokaisessa tilaisuudessa. Terveelliset elämäntavat ovat tavoittelemisen arvoisia eivätkä aina niin suurien ponnistelujenkaan takana. Ohessa tunnelmia kevään tapahtumista:

Kissi_koululaiset Huhtikuun lopussa Lieksassa tavattiin n. 1200 peruskoululaista, lukiolaista, heidän vanhempaansa ja isovanhempaansa TERVEYTTÄ JUST SULLE –tapahtumassa. Aiheena olivat erityisesti lasten ja nuorten ravitsemus- ja liikunta. Koululaisilla olikin paljon kysyttävää molemmista aiheista.

 

 

keskikarjalanmessut Kaksipäiväisillä Keski-Karjalan messuilla TERVIS –pisteellä aiheina olivat nuorten päihteettömyys ja liikunta. Messuilla kävijöitä oli 6000. TERVIS -pisteellä riitti iloista ja välillä vakavampaakin keskustelua. Karelia AMK:n opiskelijatkin saivat harjoitusta terveyden edistämisen tapahtuman suunnittelusta.

porinapataJoensuun Kansalaistalolla pidettiin porinapataa neljästä eri teemasta. Päihteettömyydestä poristiin opettaja Tauno Korialan alustamana, mielenhallinnasta kriisikeskuksen toiminnanjohtajan Kimmo Rädyn johdolla ja liikunnasta koordinaattorien kanssa. Neljännellä kerralla juhlittiin vappua Selvän baarin merkeissä keskustellen savuttomuudesta ja päihteettömästä elämästä. Keskustelu oli vilkasta ja antoisaa kaikilla kerroilla.

sofianpaivaSofianpäivän tapahtumassa Ylämyllyllä TERVIS –pisteellä kerrottiin Liperissä vuoden 2015 avatusta Perhekeskuksesta ja mietittiin perheen kanssa yhdessä tehtäviä mukavia asioita. Vilkasta keskustelua käytiin myös terveellisestä ravinnosta ja liikunnasta. TERVIS –onginnasta yli 300 lasta sai mukavan ehdotuksen perheen kanssa leikittävästä pelistä tai leikistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yks, kaks, hyppy! -kampanja kuntamarkkinoinnin SM-kisojen semifinaaliin!

ykskakshyppy

TERVIS-hankkeen ja Kuopion, Mikkelin sekä Jyväskylän kaupunkien yhteinen Yks, kaks, hyppy! -kampanja on valittu Kuntamarkkinoinnin SM-kisojen short-listalle eli 15 semifinalistin joukkoon.  Kilpailun voittaja ja muut mitalistit julkistetaan Piiri 10 vuotta -juhlaseminaarissa Helsingissä 20.5.2015.

Kuntaliiton tiedote: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2015/05/Sivut/kuntamarkkinoinnin-sm-kilpailu-2015.aspx 

Tietoa kampanjasta täällä.

Perusterveydenhuollon seminaarisarja aloittaa kesäkuussa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on käynnistämässä muutaman kerran vuodessa järjestettävien seminaarien sarjan tueksi kentän kehittämiselle ja tutkimukselle. Konseptina on puolen päivän mittaiset kokoukset perjantai-iltapäivisin. Esillä on kaksi aihetta; toinen tutkimuksen ja toinen kehittämisen maailmasta.

Ensimmäinen seminaari pidetään perjantaina 5.6.2015. Esillä on vierailevan asiantuntijan Minna Tolosen esittelemänä Hyvä Potku –hanke, joka käsittelee perusterveydenhuollon kehittämisen tarpeita. Lisäksi Jorma Savolainen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä esittelee omaa väitöskirjatutkimustaan.

Seminaarit ovat tarjolla koko erva-alueen perusterveydenhuollon moniammatilliselle henkilöstölle. Lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen haetaan 3 tuntia teoreettisen koulutuksen krediittiä yleislääketieteen ja terveydenhuollon aloille.

Lisätietoja:
Ylilääkäri Simo Kokko
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuollon yksikkö
KYS / Puijon sairaala, PL 100, 70029 KYS
Puh. 044 717 9325
simo.kokko@kuh.fi

 

Siilinjärven sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kertausharjoitus oli vastaisku asemasodalle

armeija_lopullinenItä- ja Keski-Suomen Kaste-ohjelman järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kertausharjoituksiin Siilinjärvellä osallistui 27.3. reilut 130 teemasta kiinnostunutta reserviläistä. Tilaisuuden kehittämismyönteisen ilmapiirin takasivat päivän toteutuksesta vastanneet Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän joukko-osasto Anu Niemen johdolla ja Kaste-ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen.

Yhteiseen työskentelyyn ja keskusteluihin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tulevaisuudesta virittäydyttiin päällystön asiantuntijapuheenvuoroilla. Niitä esittivät Mia Palo STM:stä, Jarmo Lappalainen Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä, Simo Kokko Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä sekä Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alustusten jälkeen pohdittiin organisoiduissa ryhmissä paikallista, alueellista ja kansallista kehittämistä edistäviä sekä toisaalta estäviä tekijöitä.

Ryhmien tuotokset ja työskentelyn jälkeinen vilkas, mutta hallittu keskustelu tuotti kehittämistä edistävistä tekijöistä mittavan listan. Listalla olivat joustavat ja ketterät kehittämisrakenteet, kentältä nouseva yhteisesti tunnistettu tarve, asiakaslähtöisyys, yhdessä tekeminen, johdon tuki kehittämistyölle, kehittämismyönteiset asenteet, kysymykset arvostuksesta, avoimuus ja avoin tiedottaminen sekä keskeneräisyyden hyväksyminen. Johtamista tarvitaan kehittämisessä niin tavoitteiden asettamisessa ja suunnittelussa kuin työn koordinoinnissa ja tulosten arvioinnissa. Varsinkin kehittämistyön tulosten juurruttamisvaiheeseen kaivattiin ”hyvää hyrinää”. Talousnäkökulmat ja talousjohtaminen haluttiin keskusteluissa myös tarkasteluun.

Hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä on toki toteutettu vuosia. Siitä yhtenä esimerkkinä kuultiin kainuulaista mallia jo noin kymmenen vuoden ajalta. Kertojina olivat Marita Pikkarainen ja Marja-Liisa Ruokolainen Kainuun sotesta. Kainuussa kehittämisen teemoja ovat olleet asiakaskeskeisyys, terveyden edistäminen sekä näihin liittyvät prosessit. Työtä on tukenut tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin kehittäminen.

Tilaisuuden järjestäjiä edustanut Kimmo Parhiala THL:stä veti aamupäivän yhteen nostamalla kehittämistä edistävistä tekijöistä esille erityisesti asenteiden merkityksen sekä työn systemaattisen luonteen. Tilaisuuden lopuksi Anu Niemi heitti painokkaan haasteen naapurimaakuntiin alueellisen kehittäjäverkoston kokoamisesta sekä aamupäivän työn jatkamisesta maakunnittain. Tämän jälkeen joukko-osasto olikin jo valmis siirtymään parimuodostelmassa hyvien käytänteiden näyttelyn kautta lounaalle.

Aamupäivän materiaalit löytyvät Innokylästä.

Lisää ideoita ja ehdotuksia tulevista sote-kehittämisrakenteista sekä toimintatavoista voi esittää vastaamalla tähän kyselyyn tai
ottamalla yhteyttä Kaste-ohjelmapäällikkö Jouko Miettiseen:

jouko.miettinen@kuopio.fi.

Kunta-sote -rajapintatyö tulevaisuuden palveluja kehitettäessä

Maakunnallisia sote-kuntayhtymiä valmistelevissa työryhmissä, joissa tarkastellaan organisaatioiden rajapintoja, tulee jatkossa sovittavaksi mitkä tehtävät jäävät kuntien vastuulle, mitkä sote-kuntayhtymälle ja miten tämä yhteistyö hoituu. Rajapintatyöryhmissä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi tarkastelukohteina lasten ja nuorten tuki, työllisyyden edistäminen, maahanmuuttaja-asiat, erityisryhmien asuminen ja kuljetuspalvelut. Painoalueet ovat hieman vaihdelleet maakunnittain. Vastuita ja velvoitteita linjaa luonnollisesti ensisijaisesti lainsäädäntö.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kirjattava tulevaan perussopimukseen, jotta työn toteutumista on mahdollista seurata. Pohjois-Karjalan Siun sote –kuntayhtymän valmistelussa tärkeäksi havaitusta kunta-sote -rajapintatyöryhmästä on otettu mallia muilla tulevia rakenteita valmistelevilla alueilla. Pohjois-Karjalassa on esimerkiksi suunniteltu, että kunnissa toimisivat hyvinvointilautakunnat ja hyvinvointiasemat. Hyvinvointiasemilta koordinoitaisiin valtaosa sote-palveluista, mutta myös muita kunnan sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten palveluita. Hyvinvointiasema sopisi mainiosti myös hyvinvointikoordinaattorin työpisteeksi.

Hyvinvointijohtamisen vastuu jää kuntiin. Kunnissa tarvitaan edelleen hyvinvointiryhmät, hyvinvointikertomukset ja koordinaattorit. Myös maakunnallinen koordinaatio on syytä varmistaa. Etelä-Savon rajapintatyöryhmässä on suunniteltu sote-tuotantoalueelle yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoria. Koordinaattori olisi myös alueen kuntien hyvinvointiryhmien käytettävissä ja osallistuisi hyvinvointitiedon kokoamiseen – tehtäviä on paljon muitakin! Tuotantoalueelle on lisäksi esitetty yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmää.

Pohjois-Savossa on myös edetty tällä sektorilla, osin naapureiden malleja tarkastellen. TERVIS ja sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ovat osaltaan järjestäneet jo ennen PoSoTen sisältötyöryhmiä muutamia tilaisuuksia, joissa kunta-sote -rajapintaa ja yhteistyön tarpeita on avattu. Maaliskuun lopulla sairaanhoitopiirin maakunnallisessa terveyden edistämisen ja kansansairauksien ehkäisyn työryhmässä todettiin, että koko sote-alueelle tarvitaan hyvinvointikoordinaattori ja maakunnallinen hyvinvointityöryhmä. Pienille kunnille voisi sopia yhteinen hyvinvointikoordinaattori siinä tapauksessa, että yksittäisissä kunnissa ei olisi mahdollista luoda kenellekään sopivaa toimenkuvaa. Jatkossa on sovittava myös ylimmästä päättävästä hallintoelimestä, jonne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat viedään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointityö sopisi hyvin alueelliseen (sote-)kehittämisyksikköön. Toiveena niin alueellisille kuin kansallisille linjauksille on, että kunnat saisivat lisää kannustimia toimenpiteistään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

-Mervi Lehmusaho-


Sitran mallissa ongelmien hoito nähdään mahdollisena investointina

SITRA on tuonut esiin mallin vaikuttavuusinvestoinnista (’Impact Investing’), joka on keino lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.  Sitra etsii ideakuulutuksilla konsepteja ja toimintamalleja, joilla saadaan aikaan pysyviä hyvinvointivaikutuksia ja joihin voidaan soveltaa vaikuttavuusinvestoimisen rahoitusmallia. Ehdotuksia otetaan vastaan 30.4.2015 saakka täällä.

MM-kisanalle ja TERVIS savuttomuuden asialla Kontiolahdella!

Kontiolahden ampumahiihdon MM-kisat olivat hieno kokemus kansainvälisissä kisoissa ennen käymättömille. Heti kisapaikalle tullessa savuttomuuspaitoihin pukeutunut kuusihenkinen TERVIS-ryhmämme pääsi Norjan television kuvaamaan tanssiesitykseen ja haastatteluun. Olimme valmistautuneet kisoihin suunnittelemalla omat hiihtopukumme. Sanomamme oli selvä: No smoking! It´s not just about you. Kampanjoimme vanhempien terveellisen elämäntavan merkityksestä ja esimerkistä nuorille. Kisanalle Nelli oli samaa mieltä kanssamme:” Tupakatta paras!” TERVIS valitsi parhaimman mahdollisen päivän kisoihin osallistumiseksi: Kaisan mitalipäivän! Meiltä kaikilta terveisiä Kaisalle, että se oli hieno hiihto. Kannatti olla kannustamassa Kaisaa ja tunnelmoimassa Kontiolahdella.

Kisanalle ja me

Sari, Leena, Tuula, Kisanalle Nelli, Eeva, Minna ja Sirkka

 

Semppisavotta haastaa tekosyyt ja elintavat terveysremonttiin

Semppisavotta on lähes kolmen kuukauden mittainen terveyskampanja, jossa pohjoiskarjalaiset haastetaan ottamaan oma elämä haltuunsa. Se tarkoittaa pieniä mukana_semppisavotassaBpäätöksiä päivässä, jotka voivat pitkällä ajalla tehdä ihmeitä.

Kampanja starttasi 5.-6. maaliskuuta Joensuun kisatorin markkinoilta ja leviää terveysmittauksin ympäri maakuntaa mitä erilaisimpiin tapahtumiin, kuten Marttojen Ravintolapäivään, Kontiolahden kylänaisten iltaan, Outokummun uimahalliin ja Kesälahden Citymahatoniin. Terveysmittauksiin osallistuneille jaetaan lenkkiliivejä.

Kansantajuisten terveysviestien ja kolmen herättävän videoklipin taustalla vaikuttavat syksyllä 2014 lanseeratut rakennetut Semppi-terveyspisteet ja semppi.fi-verkkosivut, joihin on koottu tärkeää tietoa terveydestä sekä erilaisia testejä.

Yhteistyökumppaneina kampanjassa ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Terveempi Itä-Suomi -hanke, Pohjois-Karjalan Martat, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri, Pohjois-Karjalan Kylät ja Liikenneturva.

TERVIS on mukana Prisman Semppisavotta –tapahtumassa 5.3.2015,
Kontiolahden kylänaisten illassa 21.4.2015 sekä
Kesälahden CityMahatonissa Kesälahden torilla 11.5.2015 yhteistyössä Marttojen kanssa. Tapahtumien aikana on mahdollisuus osallistua maksutta terveysmittauksiin ja lunastaa itselleen lenkkiliivi.
Kampanjaa voit seurata sivuilta facebook.com/semppisavotta.

 

Kunnonpaikka 27.3.2015 – lopullinen ohjelma

Päivän lopullinen ohjelma on valmistunut ja löytyy täältä.

Ilmoittaudu päivään 16.3. mennessä tänne.

Huomio! Tilaisuuteen järjestetään yhteiskuljetus jolla pääset varmasti perille. Saat jo matkan aikana alkupaloja kehittämisestä.
Lisätietoja yhteiskuljetuksesta: Mari Havula, Pohjois-Karjala mari.havula@pkssk.fi, Raili Haaki, Keski-Suomi, raili.haaki@koske.fi ja Taru Juntunen, Etelä-Savo
taru.juntunen@esshp.fi.

Ehkäisevän päihdetyön laki tulee – otetaan kaikki hyöty irti 18.3.2015!

Tervetuloa seuraamaan valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön seminaaria!

Uusi ehkäisevän päihdetyön laki tulee – otetaan kaikki hyöty irti -seminaari pidetään
ke 18.3.2015 klo 9-15.
Seminaari toteutetaan Aluehallintoviranomaisten, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja Ehyt ry:n yhteistyönä.

Järjestämme seminaarin seurantatilaisuuden Kuopiossa, Technopoliksen neuvottelutila Megassa (Technopoliksen A-osa, 2. krs, Microkatu 1, 70210 Kuopio). Yhteisen seurantatilaisuuden tarkoituksena on virittää esitysten pohjalta keskustelua aiheesta ja osallistua Viestiseinän® kautta ryhmänä vuoropuheluun seminaarin kanssa. Seurantatilaisuus on ajatustenvaihdon ja virittelyn paikka, ja samalla voimme olla vaikuttamassa uuden lain järjestämissuunnitelmiin.

Seminaarin ohjelma täällä.
Aamu- ja iltapäiväkahvit myös etäpisteessä. Lounas omakustanteinen.
Lisätietoa EPT-seminaarista täällä.

Tila on rajallinen, 30 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.
Ilmoita osallistumisesi seurantatilaisuuteen 13.3. mennessä:
tarja.tapaninen@kuh.fi tai puhelimitse 044 717 9668.

Tervetuloa!

Seurantatilaisuuden järjestäjien puolesta

Anne Kejonen
Ylitarkastaja, Itä-suomen aluehallintovirasto

Tarja Tapaninen
hankekoordinaattori, Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) -hanke
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kunnonpaikka 27.3.2015: Mitä on tulevaisuuden sote-kehittäminen?

Itä- ja Keski-Suomen Kaste kokoaa 27.3.2015 sosiaali- ja terveydenhuollon perustason kehittäjät saman pöydän ääreen Siilinjärvelle keskustelemaan kehittämisen tulevaisuudesta. Tilaisuudessa pohditaan kehittämisen kannalta tärkeitä painopisteitä ja teemoja. Samalla ryhdytään rakentamaan yhteistyötä sote-integraatiota varten.

Katso päivän alustava ohjelma täältä. Lopullinen ohjelma julkaistaan helmikuun lopussa.

Ilmoittaudu 6.3.2015 mennessä tänne. Paikkoja päivään on rajoitetusti, joten toimi nopeasti! Kunnonpaikkaan järjestetään yhteiskuljetus. Kyytilaiset saavat jo matkan aikana alkupaloja kehittämisestä…

Tilaisuuden toteutuksesta vastaa Kaste yhdessä Itä- ja Keski-Suomen alueen sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden, sosiaalialan osaamiskeskusten, THL:n ja STM:n kanssa.

Tervetuloa!

KASTE-logo