TERVIS-Uutiset 4/2015

Kesä on kuin perhon lento.
Kaunis, lyhyt ja hennon hento.
Aika kuluu mutta muistot jää,
ne rikastuttavat elämää.

Koskenniemen runoa voisi kohta siteerata myös TERVIS-hankkeeseen liittyen. Silti viimeiset pari kuukautta pusketaan täysillä ja voimakkaasti. Pitkän kesäloman jälkeen on taas intoa ja voimia jatkaa lankojen päättelemistä ja sitomista seuraaviin osiin.

Kolmet TERVIS-päättärit!

Juhlavia TERVIS-päättäreitä vietetään alkusyksyn kuluessa kolmeen otteeseen:    sormi_valk
Hankkeen yhteinen päätostilaisuus TERVIS-Hyvinvointifoorumi kokoontuu 2.9. Siilinjärvelle Vuorelan Kunnonpaikkaan. Ellet ole vielä ilmoittautunut, tee se tämän linkin takana olevalla lomakkeella 20.8. mennessä. Monipuolista ohjelmaa voit käydä ennen sitä vilkaisemassa täällä.
Pohjois-Karjalan alueellinen loppuseminaari
Pohjois-Karjalan TERVIS-työ on esillä 10.9. Joensuun alueellisissa päättäreissä. Sinne tulee ilmoittautua 3.9. mennessä. Katso lisää täältä.
Etelä-Savon päättäjäiset
Etelä-Savon toiminnallisia päättäreitä vietetään Mikkelissä Susiniemen leirikeskuksessa 16.9. Sinne sinun tulisi ilmoittautua viimeistään 4.9. Ohjelman ja ohjeet löydät täältä.

Etelä-Savon syksy painottuu painonhallintaan ja syömishäiriöiden hoitoon

Etelä-Savon TERVIS jatkaa lokakuun loppuun yhden naisen voimin energisen hankekoordinaattori Paula Kaukorinteen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen.
Syksy painottuu ammattilaisten näkökulmasta painonhallintaan ja syömishäiriöihin. Kuntatasolla järjestetään vielä kaksi seminaaripäivää sähköiseen hyvinvointikertomukseen, hyvinvoinnin johtamiseen ja vaikutusten ennakkoarviointiin liittyen: Juvalla 14.9.15 ja Mikkelissä 29.9.15. Kuntalaisille tarkoitettu Syömisen hallinnan aakkoset -yleisötilaisuus järjestetään 30.9.15. Ohjelmat löytyvät Innokylästä.

Syksyllä järjestettävissä vanhempainilloissa otetaan erityisesti kasiluokkalaisten kanssa puheeksi päihteiden käytön ehkäisy Örebro-mallilla. Siinä vanhemmat haastetaan huomaamaan asenteidensa merkitys lasten alkoholikokeiluissa. Opettajat haastetaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle puhumaan päihteistä vanhempien ja nuorten kanssa yhdessä. Mukana ovat kouluterkkarit ja päihdetyönohjaaja Taina Pylkkänen Mikkelin Olkkarista. Kaikille Etelä-Savon TERVIS-alueen yläkouluille on jaettu 10 syytä pitää kiinni nuoren päihteettömyydestä -kortti, joka tavoittaa lukuvuositiedotteen välissä kaikki perheet. Mahtaako mustanpuhuva kortti saada aikaan keskustelua kotona vai jääkö se huomaamatta…? Käytännöstä on tarkoitus tulla pysyvä ja jatkossa esite jaetaan kaikille seiskaluokkalaisille koulujen alkaessa.

Uusi avaus terveyden edistämisessä tehtiin kesäkuussa MKS:n suupoliklinikan suuhygienistin kanssa. Sari Luukkonen jalkautuu sekä sairaalan osastoille että alueen kuntiin tehden suun terveydenhoitoa tutuksi ja antaa käytännön neuvoja sen parantamiseksi. Asian tärkeys ja toisaalta osaamisen puute tuli selkeästi esiin myös sairaalan ja perusterveydenhuollon henkilöstölle tehdyssä kyselyssä alkukesästä 2015. Tulosten analysointi on menossa ja siitä raportoidaan syksymmällä. Tuloksia käytetään myös koulutuksen suunnittelussa hyödyksi.

Pohjois-Karjalassa useita uusia toimintamalleja

Pohjois-Karjalassa TERVIS – hankkeessa on kehitetty useita uusia terveyden edistämisen toimintamalleja ja käytäntöjä.
Joensuussa on kehitetty ja julkaistu Lasten ja nuorten savuttomuuden ja päihteettömyyden tukemisen toimintamalli, jossa kohderyhmänä ovat kaikki peruskoululaiset. Toimintamallissa lasten ja nuorten savuttomuutta ja päihteettömyyttä tuetaan vanhempien ja huoltajien kanssa moniammatillisena yhteistoimintana. Mukana on monien sosiaali- ja terveydenhuollon alojen lisäksi myös mm. poliisin nuortentiimi. Toimintamallia on esitelty eri hallinnonaloille keväällä 2015 ja sen juurruttaminen on käynnissä.
Ilomantsin VIKKELÄ-mallin tavoitteena on lasten ja nuorten liikunta- ja ravitsemustottumusten parantaminen. Toimintamallissa eri alojen ja hallintokuntien asiantuntijat, hankkeet ja järjestöt toimivat yhdessä. Ennaltaehkäiseviä palveluja, neuvontaa ja pienimuotoisia testejä viedään lasten ja nuorten käyttöön heidän arjessaan. VIKKELÄ-tapahtumakalenteri on eri hallintokuntien ja kohderyhmien käytössä.
Liperin kotipalvelunmalli Perhekeskus yhdistää saman hallinnon alle eri hallintokuntien toimijat. Perhekeskus tuottaa kaikki kunnan lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut (paitsi neuvolan ja kouluterveydenhoitajan palvelut). Kotipalvelunmallin tuloksena järjestöyhteistyöstä on tullut systemaattista.
Heinävedellä on laadittu työttömien terveystarkastusmalli ja aloitettu pysyvä toiminta. TE-keskus lähettää vasta työttömäksi jääneet tai kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työttömät terveydenhoitajan terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja koordinoi pitkäaikaistyöttömien vapaaehtoista ryhmätoimintaa.
Heinävedellä avattiin kolme uutta Semppipistettä hankkeen toimintana. Semppipisteet sijaitsevat kirjastossa, terveyskeskuksessa ja huoltoasemalla, joissa on järjestetty terveysmittaus- ja teematapahtumia. Semppipisteiden uusien toimintamallien myötä terveysneuvontaa ja mittauksia on jalkautettu myös tori-iltoihin, kouluihin, apteekkeihin, kauppoihin ja kerhoihin. Toimintaa laajennetaan edelleen uusiin kohteisiin.
Kiteellä on kehitetty Ikääntyvien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävä

Kirsi Miettinen esittelee eläkeiän kynnyksellä olevalle kiteeläiselle laadittua terveyden ja hyvinvoinnin infolehtistä. Esite löytyy sähköisenä versiona kunnan verkkosivuilta.
Kirsi Miettinen esittelee eläkeiän kynnyksellä olevalle kiteeläiselle laadittua terveyden ja hyvinvoinnin infolehtistä. Se löytyy myös sähköisenä versiona kunnan verkkosivuilta.

varhaisen tukemisen ja toimintakyvyn edistämisen palveluohjausmalli. Malli yhdistää eri alojen ja hallintokuntien asiantuntijat, hankkeet ja järjestöt toimimaan yhdessä.

Palveluohjausta annetaan Semppipisteillä ja eri tapahtumien yhteydessä. Eläkeiän kynnyksellä oleville kiteeläisille on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin infolehtinen, joka on myös saatavilla sähköisessä muodossa kunnan nettisivuilla. Matalan kynnyksen neuvontapalvelupisteestä on kunnassa tehty esitys.
Lieksassa maakunnallisen lasten- ja nuorten lihavuuden hoitopolun jalkauttamisessa kiinnitetään huomiota lasten ylipainon ennaltaehkäisyyn ja terveelliseen ravitsemukseen. Lieksassa aloitettiin ravitsemusterapeutin vastaanotto kaikille 1,5-vuotiaiden lasten perheille. Alakouluissa aloitettiin ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät toiminnalliset pajapäivät yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Juuassa luodaan kokonaisvaltaista päihdehuollon toimintamallia. Ehkäisevien toimintamuotojen ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen kaikille ikäryhmille jatkuu yhteistyössä muiden toimijoiden, mm. kolmannen sektorin kanssa. Juuassa on luotu päihdehoitajan toimenkuva ja aloitettu päihdehoitaja-lääkäri työparitoiminta.
Nurmeksessa on kehitetty nuorten ehkäisevää päihdetyötä. Nurmeksessa on jalkautettu yläkoululaisten Selvä Sopimus, jolla sitoudutaan päihteettömyyteen yläkoulun ajaksi. Jatkossa Selvä Sopimus laajenee myös lukioon ja ammattiopistoon. Selvä Baari – toimintaa viedään nuorten toimesta erilaisiin nuorten tapahtumiin.
Valtimolla on kunnostettu vanha koulu yhteisen sosiokulttuurisen toiminnan tilaksi. Koululla on järjestetty kesäisin erilaisia tapahtumia. Eri ikäluokkia yhdistävää toimintaa jatketaan ja kehitetään eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa.
Rääkkylässä aloitettiin yrittäjien ja heidän perheidensä liikunta- ja elintapamuutosryhmä, josta tulee pysyvä toimintamalli. Toimintaa laajennetaan jatkossa muihin kohderyhmiin.

Ennakkotietoa alueellisesta HYTE-tapaamisesta Kuopiossa 22.9.2015

TERVIS-hanke ja PSHHP:n perusterveydenhuollon yksikkö kutsuvat alueen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistyöstä vastaavia henkilöitä, TERVIS-kuntakehittäjiä, hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjiä sekä muita hyvinvointikertomustyöprosessiin osallistuvia tahoja verkostotapaamiseen Kuopioon 22.9.2015. Tapaamisen tavoitteena on keskustella kuntien ja alueen sote-edustajien yhteistyötarpeista ja verkottumisesta sekä mahdollisesta tuesta hyvinvointikertomustyöprosessissa jatkossa. Laitathan päivämäärän kalenteriisi! Tarkempi ohjelma lähetetään lähempänä ajankohtaa.

verkkopuntariKouluttajakoulutusta Verkkopuntari-ohjaajille

28.10.2015 järjestetään Kuopiossa Verkkopuntari -ohjaajien kouluttajakoulutus. Tähän kutsutaan mukaan Itä-Suomen alueelta kokeneita ja innokkaita Verkkopuntari-ohjaajia, jotka toimivat jatkossa kouluttajina uusien Verkkopuntariohjaajien peruskoulutuksessa.
Seuraavana päivänä järjestetään samassa paikassa myös Verkkopuntari-ohjaajien peruskoulutus.
Lisätietoja molemmista:
Susanna Lehtimäki, Satakunnan Sydänpiiri ry, susanna.lehtimaki@sydan.fi
Ohjaajilla on myös verkostotapaaminen Kuopiossa syyskuun alussa.

TERVISKUVAhvyhteistyolla