TERVIS-Uutiskirje 1/2014

tervis1

TARMOa lähestyvään kevääseen!

Alkuvuodesta kerromme ja kuulemme usein erilaisista uuden vuoden lupauksista. Meillä on tarmoa viedä eteenpäin asioita, joista olemme innostuneita ja joille saamme sopivasti tukea lähiyhteisöissämme. Jos olet asettanut itsellesi muutostavoitteita tarkistapa, sisältyykö niihin TARMO! TARMO-tavoite on Täsmällinen, Aikataulutettu, Realistinen, Mitattava ja Olennainen. Mikäli teet asiakastyötä, voit soveltaa TARMOn ajattelua, jos esimerkiksi puntaroit asiakkaan kanssa hänen hyvinvointitavoitteitaan. Täsmällisyyttä voit tarkentaa kysymyksin mitä, miten, missä, milloin ja kenen kanssa. Toimintasuunnitelma kirjaamisineen auttaa myös tavoitteiden saavuttamisessa. Miten sitten tavoitamme todella ’tarmottomat’ ihmiset? Ne meistä, joille ryhtyminen moneen arkipäiväiseenkin asiaan on haasteellista. Miten osaisimme tukea heitä, jotka väliintulosta eniten hyötyisivät? Terveyden – ja hyvinvoinnin – edistämisessä on hyvä muistaa myös kulttuuri. Se luo hyvinvointia, kun siihen vain tarjotaan mahdollisuuksia. Tätä kokonaisuutta meidän tulee viedä eteenpäin, niin hankekehittämistyössä kuin arjen kohtaamisissakin.  (TARMO, englanniksi ’SMART’ -tavoitteet on kehitetty Englannissa: NHS Health Trainer Handbook).

TERVIS-kehittämisen painopisteet nousevat kuntien hyvinvointikertomuksista

Painopisteitä ovat esimerkiksi painonhallinta ja ehkäisevä päihdetyö.
Etelä-Savossa on korostettu riskiryhmien ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoittamista. Pohjois-Karjalassa keskeisenä tavoitteena on vahvistaa terveyden edistämisen osaamista ja käytäntöjä ammattilaisten työssä sekä liittää tähän yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa. Pohjois-Savossa keskeisimmäksi painoalueeksi on noussut kuntien hyvinvointikertomustyön eteenpäin saattaminen ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä edistetään. Koko hankealueella nostamme esiin suunnitelmallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ja sen koordinoinnin tulevissa palvelurakenteissa.

psshp  Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut puhuttavat Pohjois-Savossa  

Olemme ilolla huomanneet, että sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeesta on alettu puhua alueellamme entistä laajemmin. Ihmiset kaipaavat sähköisiä työkaluja, ja kehittämisintoa kuntasektorilla näyttääkin löytyvän. TERVIS on sosiaali- ja terveysalan sähköisten työkalujen kehittämistyössä mukana ja haluaa kuulla millaisia sähköisiä sote-palveluita Sinä kaipaat.

huutomerkkiSana on vapaa – kerro meille mielipiteesi!
Innokylästä löytyy linkki kirjoittamaamme kannanottoon sekä tilaa kommentoinnille. Ole rohkeasti ensimmäinen ja käy kertomassa oma mielipiteesi sähköisten palveluiden kehittämisestä! Voit tehdä sen TÄÄLLÄ.

Sähköinen asiointi on tätä päivää myös painon hallinnassa. Pohjois-Savossa järjestettiin yhteistyössä Satakunnan sydänpiirin kanssa VerkkoPuntariohjaaja-koulutus, jolla saatiin lisää terveysalan ammatillista osaamista verkkopainonhalllintaryhmien järjestämiseen alueella. Asiakkaat voivat osallistua ryhmiin missä ja milloin vain, vaikka omalta kotisohvalta käsin. Ryhmä mahdollistaa vertaistuen lisäksi henkilökohtaisen ohjauksen, mikä ei kasvokkaisessa ryhmässä aina ole mahdollista. Työskentely on myös taloudellista, koska ohjaajan matkatyöt ja iltatyöt vähenevät. VerkkoPuntari –koulutusta järjestetään kuluvana keväänä lisää mm. Mikkelissä (ks. alla).

Vuoden alussa TERVIS jalkautui Savonia-ammattikorkeakouluun esittelemään opiskelijoille mahdollisuutta tehdä opinnäytetöitä hankkeessa. Tärkeää on, että opiskelijat tekevät opinnäytetöitä käytännön kentän todellisista tarpeista. Iisalmessa järjestetty tilaisuus erityisesti mahdollisti myös meille hankkeille tilaisuuden kuulla toistamme ja verkostoitua. Vastaavia kohtaamisia tarvitaan ehdottomasti lisää, jotta hankkeiden välinen yhteistyö edistyy.

ESSP_logoEtelä-Savossa keskitytään lapsiin, nuoriin  – ja sähköisiin palveluihin

Sähköposteja, puheluja, pimeää maantietä, iloisia tapaamisia, asiantuntemusta, pohdintaa, suunnitelmia ja sopimuksia… innostuneiden kuntakehittäjien toiminta alkaa jo näkyä arjessa Mikkelissä, Hirvensalmella ja Kangasniemellä. Kangasniemellä yhteinen huolenaihe on nuorten päihteiden käyttö. Yhteiseen toimintatapaan (koulut, urheiluseurat, poliisi, järjestöt, seurakunta ja vapaaehtoiset) haetaan vahvistusta maaliskuussa Ehyt ry:n päihdekouluttajan tuella Kangasniemi-salissa. Hirvensalmella kuntakehittäjä suunnittelee ala-asteikäisten asenteisiin vaikuttavaa päihdevalistusta.

Mikkelissä työtä tekee kaksi kehittäjää. Helmikuun alussa tarjotaan kaupunkilaisille sähköisen asioinnin opastuspäivä Elixiiri & Seniorisentterissä. Päivän aikana voi saada perusohjausta tietokoneen (iPadin) käytössä sekä asioinnissa. Lisäksi kävijöitä innostetaan tutustumaan Hyvis.fi -portaaliin sekä opastetaan kirjautumaan OmaHyvikseen. Tietoturva-asiat askarruttavat ainakin ikääntyviä – näihin kysymyksiin vastaa asiantuntija ko. päivän aikana.

Helmikuussa Mikkelin päiväkodeissa saadaan vieraaksi komea mieshenkilö. Liikkuva Lapsuus -mallin pilotointi pureutuu ensisijaisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Vähän liikkuvat lapset tai muuten tuen tarpeessa olevat lapsiperheet pyritään löytämään ja apua tarjotaan. Tiedon jako ja ammattilaisten aktivointi sekä varhaiskasvatuksen liikuntaseminaarin järjestäminen kuuluvat kuntakehittäjälle. Ja tietysti hyväksi koettujen mallien jalkauttaminen.

Pertunmaalla on erityisen innostunut kehittämishenki – yhteistyössä poikkiteloin
(= poikkihallin-nollisesti) -aiheeksi on valittu ravitsemus. Tavoitteena on saada käyttöön ravitsemuksen arviointiin mittari, jota käytetään ikäihmisillä kotona, palveluyksikössä sekä osastolla. Lisäksi kunnassa halutaan ottaa käyttöön Sapere-menetelmä (ruokakasvatusmenetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan aistiensa välityksellä). TERVIS on saanut haasteen järjestää tarvittavaa koulutusta, jotta kuntakehittäjä saa vahvistusta kehittämistyöhönsä.  Myös muissa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kunnissa ollaan jo pääsemässä sopimuksiin kuntakehittäjästä.

pkssp  Pohjois-Karjalassa vilkas vuoden alku

Viime loppuvuodesta ja nyt alkuvuonna on kehittämistyö useissa kunnissa päässyt käyntiin. Muun muassa Rääkkylässä on alkanut kunnan yrittäjille suunnattu elintapamuutosryhmä. Ryhmässä haetaan mieleistä liikuntalajia, ja ’eipä haittaisi jos posketkin kaventuisivat’, kuten eräs ryhmäläisistä sanoi.

TERVIS-Pohjois-Karjalassa valmistaudutaan myös muutoksiin.  Mirja Huuskosen siirtyessä luotsaamaan keskussairaalan ravitsemusterapiayksikköä tulee Eeva Elomäen työpariksi ja toiseksi hankekoordinaattoriksi Sari Turunen.

Kehittäjätyöntekijät aloittavat!

Hankkeen kaikilla alueilla käynnistetään helmikuussa kuntakehittämistyön tueksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto. Ensimmäiset tapaamiset ovat
17.2. Mikkelissä (Etelä-Savo), 18.2. Kuopiossa (Pohjois-Savo) ja 25.2. Joensuussa (Pohjois-Karjala).  Lisätietoja tapaamisista saat alueiden koordinaattoreilta.

 KOULUTUSTA, TAPAHTUMIA:

EVA-koulutusta helmi-maaliskuussa
Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) –koulutuksia toteutetaan yhteistyössä Kuntaliiton ja TerPS2-hankkeen kanssa.
21.2. Iisalmi ja 25.2. Kuopio, ilmoittautuminen molempiin 14.2. mennessä, katso ohjelma täältä.
13.3. Joensuu, ilm. 6.3. mennessä, katso ohjelma täältä.
25.3. Mikkeli, ilm. 21.3. mennessä, katso ohjelma täältä.
Iisalmessa ja Kuopiossa päivien aikana mahdollisuus osallistua myös Sähköisen hyvinvointikertomuksen perusteet –koulutukseen.

Neuvokas Perhe –koulutus Kuopiossa
26.2.2014 klo 8-16. Ilmoittautumiset 14.2. mennessä: helena.tormi@kuh.fi

RUNDI – seminaari Helsingissä tai suorana verkossa
Valtakunnallinen tupakka, päihteet ja rahapelit –seminaari Helsingissä 12.3.2014 klo 9.00-16.00.  Sitovat ilmoittautumiset 5.3.3014 mennessä tänne.
Seminaaria voi seurata reaaliaikaisesti verkossa osoitteessa
http://videonet.fi/thl/20140312/ ja TERVIS-alueilla esimerkiksi Kuopiossa videoväliteisesti KYSin tiloissa (rakennus 10, sisääntulokerroksen neuvottelutila).

huutomerkkiSuomen terveyttä edistävä sairaalat ja organisaatiot kevätpäivillä Kuopiossa
STESO-kevätkoulutuspäiviä vietetään 20. – 21.3.2014 teemalla ”Terveyttä ja hyvinvointia Itä-Suomessa” yhteistyössä TERVIS-hankkeen, Kuopion kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Päivien tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä terveyden edistämisen toimijoiden kesken sekä vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja näkyvyyttä. Kahden päivän ohjelma on erittäin monipuolinen – tutustu siihen ja
ilmoittaudu päiville 4.3. mennessä osoitteessa: http://www.kuh.fi/koulutuskalenteri/

VerkkoPuntari –koulutusta Mikkelissä 18.2.
Katso ohjelma Innokylän tapahtumakalenterista.
Lisätietoja Etelä-Savon hankekoordinaattoriltamme: Riitta Lappi, 044 3516566, riitta.lappi@esshp.fi

Ota yhteyttä ja tule mukaan TERVIS-kehittämiseen!
Ota yhteyttä koordinaattoreihimme Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Yhteystiedot löytyvät täältä.
innokylaLiity verkostoomme Innokylässä: www.innokyla.fi

FBLöydät meidät myös Itä- ja Keski-Suomen yhteiseltä Facebook-sivulta http://www.facebook.com/ItaJaKeskiSuomenKaste

twitter    ……ja Twitteristä: @TERVIShanke

****