TERVIS-Uutiskirje 3/2014

Selvitys hyvinvointijohtamisesta toi TERVIS-alueilla esille lisäkoulutuksen tarpeen

Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS 2) -hanke selvitti maaliskuussa 2014 kansallisesti hyvinvointijohtamisen tilaa kunnissa. Kyselyt suunnattiin hyvinvointiryhmille ja valtuutetuille. Alueellamme selvitykseen liittyvään kyselyyn vastasi 71 hyvinvointiryhmän jäsentä ja 123 valtuutettua. Kiitos kaikille vastaajille!

Hyvinvointiryhmien jäsenistä 46 % toivoi saavansa lisäkoulutusta hyvinvointijohtamisesta. Aihetoiveina nostettiin erityisesti vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) ja hyvinvointikertomus osana kunnan vuosikelloa tai toiminnan ja talouden suunnittelua sekä poikkihallinnollinen arviointi ja suunnittelu. Valtuutetuista 76 % toivoi lisäkoulutusta hyvinvointikertomuksen hyödyntämisestä päätöksenteon tukena ja 84 % koulutusta vaikutusten ennakkoarviointimenetelmästä. Aihe-ehdotuksena tuli esille muun muassa ”Miten voin vaikuttaa asioihin valmisteluvaiheessa?”.  Ennaltaehkäisevän työn asemaa ja arvostusta haluttiin nostaa taloudellisista haasteista huolimatta nykyistä tärkeämmäksi.

Kysyttäessä hyvinvointijohtamisen kehittämisestä kunnassa, valtuutetut pitivät tärkeänä erilaista yhteistyötä ja erityisesti kolmannen sektorin mukaan ottamista kuntayhteistyöhön. Toivottiin myös kuntalaisten kuulemista ja kuntalaisten hyvinvoinnin huomion ottamista strategisessa johtamisessa sekä päätöksenteossa ja toiminnassa.

TERVIS-hanke pyrkii osaltaan huomioimaan nämä tarpeet alueellisissa tukitoimissaan kuntien hyvinvointityölle ja –johtamiselle.

Pohjois-Savon liiton lähisuhdeväkivaltaselvitys: Matalan kynnyksen perhetyötä tarvitaan lisää

Pohjois-Savon liiton laatima selvitys lähisuhdeväkivallan palveluverkosta sekä eri viranomaisten toiminnasta ja roolista on kartoittanut maakunnan 15 palveluntarjoajan sekä akuutteja että pitkäkestoisia palveluja lähisuhdeväkivallan uhreille ja tekijöille. Selvitys perustuu maakuntavaltuustoaloitteeseen. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto sai selvityksen tiedoksi  kokouksessaan 9.6.2014.

Selvityksen mukaan Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa hyvin paljon, vaikka suurin osa ilmiöstä jää tulematta viranomaisten tietoon. Selvitys löytyy kokonaisuudessaan pdf-muodossa osoitteesta http://www.pohjois-savo.fi/julkaisut/Lahisuhdevakivalta_PSL.pdf

 ATH-tutkimuksen tulokset selvittivät alueellisten hyvinvoinnin tilaa

Hyvinvointijohtamisen teemaa tukee myös THL:n Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH). Sen maakunnallisia tuloksia on esitelty TERVIS-maakunnissa vuoden 2014 alkupuoliskolla. Yksi huomionarvoinen asia tuloksissa on, että myös työelämän ulkopuolisista työikäisistä ja heidän toimintakyvystään tulee pitää huolta.
Kuopion tilaisuuden esitykset ja videotallenteet löytyvät täältä.

VerkkoPuntarista arviointitutkimus    

Satakunnan Sydänpiirin kehittämää VerkkoPuntari -ohjelmaa on toteutettu eri puolilla Suomea jo vuodesta 2011 alkaen. Kokemukset ohjelmasta ovat hyviä, mutta tutkimusnäyttö ohjelman vaikuttavuudesta puuttuu. Itä-Suomen yliopisto toteuttaa yhdessä Satakunnan Sydänpiirin kanssa VerkkoPuntarin arviointitutkimuksen Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Lue tutkimuksesta lisää täältä.

ykskakshyppy       Yks, kaks, hyppy!
– siitä se ajatus sitten lähti…..

Itä- ja Keski-Suomen Kasteen alueella Kuopiossa, Jyväskylässä ja Mikkelissä on meneillään kampanja, jossa asukkaita kannustetaan liikkumaan ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ruutua hyppelemällä. Yks, kaks, hyppy! -kampanjassa osoitetaan, ettei mukava yhdessä tekeminen ole välineistä kiinni. Kampanja avattiin 24.5. Kuopion torilta. Kesän ja syksyn aikana ruutuhyppely on mukana erikokoisissa ja -näköisissä tapahtumissa kampanjakaupungeissa. Kampanjaan liittyy myös 24.9. saakka Facebookissa avoinna oleva videokilpailu: www.facebook.com/ykskakshyppy .

Hyppy-kampanjaidea sai alkunsa ajatuksesta tuoda Kaste-ohjelmaa lähemmäs niitä ihmisiä, joille sen toiminta on kohdistettu. Ohjelman tavoitteisiin kuuluu suomalaisten terveyserojen kaventaminen siirtämällä painopistettä ongelmien hoidosta hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen. Itä- ja Keski-Suomen alueella tätä päätettiin kokeilla hieman totutuista poikkeavin keinoin.

Yks, kaks, hyppy! -kampanjan kummeina toimivat sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko sekä peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Ministeri Risikko kuten myös Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien valtuutetut ovat jo näyttäneet muille hyppäämisen mallia. Tyylinäytteitä voi käydä katsomassa kampanjasivuilla Facebookissa. Varsinaisessa videokilpailussa tyyli on kuitenkin vapaa – mukaan ovat tervetulleita niin yksityiset hyppääjät kuin työ-, harrastus- kuin muutkin yhteisöt!
Lisää tietoa kampanjasta sekä kilpailuohjeet täältä.

Pohjois-Savossa PAKKAA ja hyvinvointikertomustyötä

Pakka_kuva
Kännilaseja kokeilivat Kuopiossa mm. Hatsalan yläkoulun oppilaat.

TERVIS-hankkeen toimijat olivat vapun alla aktiivisesti mukana Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön (PAKKA) ”Älä välitä alaikäisille alkoholia” tempauksessa kaupungin keskustassa ja ABC-huoltoasemilla. Kampanjassa muistuteltiin eri menetelmiä hyödyntäen aikuisten vastuusta nuorten juomisen suhteen. Kampanja on saanut varsin positiivisen vastaanoton.

Varkaudessa ja Joroisissa TERVIS-kuntakehittäjän työ päättyi toukokuun lopussa, kun Marja-Liisa Honkanen siirtyi takaisin ’kokoaikaiseksi’ Varkauden kaupungin työntekijäksi. Marin työrupeaman aikana hyvinvointikertomustyön valmistelu saatiin päätökseen ja valtuusto hyväksyi kertomuksen maaliskuussa tavoitteen mukaisesti. Hyvinvointijohtamisen osa-alueista ennakkoarviointia on hyödynnetty terveysaseman väistötilasuunnittelussa, terveysaseman toimintamallin sekä lasten ja nuorten keskuksen suunnittelussa. Yhteistyön mahdollisuuksia on haettu sosiaali- ja terveystoimen yhteisessä kehittämisiltapäivässä. Oppilashuoltoon liittyvää yhteistyötä on kehitetty Joroisten ja Varkauden yhteisessä kehittämispäivässä.

Joroisten iltatorilla toukokuussa kysyttiin torikansalta joroislaisten hyvinvoinnista ja vaikuttamiskeinoista. Asukkaat pitävät omaa kuntaansa hyvänä asuinympäristönä, jossa palvelut toimivat pääosin hyvin. Matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita kuitenkin toivotaan. Terveysneuvontaa, rokotuksia, keskusteluapua ja sosiaalistaloudellista neuvontaa toivottaisiin myös olevan saatavilla.

Marille isot kiitokset TERVIS-työpanoksesta! Yhteistyömme jatkuu, vaikka hieman eri muodossa.

Sapere sai näkyvyyttä Etelä-Savossa

Vaikutusten ennakkoarviointi-seminaarissa 25.3.14 pohdittiin lautakuntapäätösten ennakkoarviointia ja siihen liittyvää menetelmää. Läsnäolijoita ei ollut runsaasti, mutta TERPS2-hankkeen Suvi Helanen Oulusta sai sitäkin kiperämpiä kysymyksiä ja paikalla olleet poliittiset päättäjät pitivät menetelmää erittäin hyvänä.

Sapere -seminaarissa 12.5. oli läsnä reilut 70 henkilöä. Menetelmään tutustuminen jatkuu vielä ainakin kolmella työpajalla kesän aikana. Toivottavasti saadaan niitä myös lisää! Seminaariin liittyvät radiohaastattelut ovat luettavissa ja kuultavissa YLEn sivuilla sekä Radio Mikkelin sivuilla .

Satu
Satu

Etelä-Savon TERVIS  on saanut kolmannen koordinaattorin.  Satu Häkkinen aloitti työnsä huhtikuun lopussa:
”Olen Satu Häkkinen Mikkelistä ja aloitin Etelä-Savon hankekoordinaattorina 28.4. Olen koulutukseltani sisätautikirurginen sairaanhoitaja. Noin puolet työajastani tulee olemaan Hyvis.fi-sivuston sisällöntuottamista ja ”ammattilaishyviksen” luomista. Tavoitteenani on, että terveydenhuollon ammattilaiset osaavat käyttää entistä enemmän verkkopalveluita ja sähköisiä työvälineitä.”

Etelä-Savossa on jatkettu yhteistyön rakentamista eri toimijoiden kanssa. Kumppaneina kevään aikana ovat olleet muun muassa Mikkelin Olkkari (etsivä nuorisotyö), Sentraali (ikäihmisten kohtaamiskeskus), Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Pohjois-Karjalasta kajahtaa:

Joensuun alueella (JNS-Kontiolahti-Outokumpu) TERVIS –kehittämistyön painopisteenä on lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. TERVIS -kehittäjätyöntekijät ovat muun muassa jalkautuneet kouluihin Savuttomuus –toimintatuokioilla ja – teemapäivillä. Nuorisotaloilla on järjestetty savuttomuus/tupakoimattomuus –teemailtoja ja kauppakeskuksissa terveyden edistämisen tapahtumia savuttomuus-teemalla.

Tervis IsoMyyn tapahtumassa
IsoMyyn tapahtumassa urheiluseurat esittelivät toimintaansa.

15.5.2014 kokoonnuttiin Joensuussa Pohjois- Karjalan hyvinvointikertomustyötä tekevien työpajassa Kimmelissä. Ruotsalainen terveyden edistämisen projektijohtaja Göran Hallman toi esityksellään laajempaa näkökulmaa terveyden edistämisen toimintaan. Pohjois-Karjalan tilannetta tarkasteltiin myös ATH –tulosten hyödyntämisen näkökulmasta hyvinvointikertomustyössä.

Pohjois-Karjalan Itsehoitopisteiden kehittämispäivässä Kimmelissä 22.5.2014 pohdittiin paikallisen toiminnan yhteistyön malleja ja kehittämistä. Päivän keskiössä oli järjestöyhteistyön kehittäminen itsehoitopisteillä; kuulimme järjestöjen ja itsehoitopisteiden yhdyshenkilöiden kokemuksia ja työpajoissa kehittelimme yhteistoiminnan malleja edelleen.

Tulevaa TERVIS-toimintaa….

valisemma

Tervis on kouluttanut Neuvokas perhe-ohjaajia lapsiperheiden elämäntapaohjaukseen ja VerkkoPuntari-ohjaajia painonhallintaan verkossa menneen talven aikana koko hankealueella. Koulutusta jatketaan tulevan syksyn aikana kahden Neuvokas Perhe -ohjaajaperuskoulutuksen lisäksi menetelmän käyttöä ja juurruttamista tukevilla ohjaajien yhteisillä tapaamisilla.

Verkkopuntari-ohjaajille on avattu Innokylään oma verkosto, joka mahdollistaa ohjaajien verkostoitumisen myös valtakunnallisesti. Pohjois-Savon ohjaajilla on yhteinen tapaaminen Kuopiossa 27.8. Yhteiset tapaamiset ovat tärkeitä uusien työmenetelmien käyttöönoton ja juurruttamisen tukena.

Etelä-Savossa ajankohtaiseksi aiheeksi on noussut ikäihmisten ravitsemuksen arviointi. Syksyllä alueen ammattilaisille järjestetään aiheeseen liittyvä koulutustilaisuus yhdessä ravitsemusterapeuttien kanssa. Tavoitteena on aikaansaada toimintamalli, jonka avulla vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito systematisoituvat. Mallin tarkoitus on myös parantaa ravitsemushoitoon liittyvää työnjakoa.

TERVIS lomailee pääosin heinäkuussa.
Toivottamme kaikille aurinkoista ja hyvinvointia edistävää kesää!