TERVIS-Uutiskirje 3/2015

HYTE-kerroin kannusteeksi kunnan sote-maksuosuuteen

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päävastuu jää kuntiin, vaikka sosiaali- ja terveydenhuoltoa kokonaisuudessaan organisoidaan uudelleen. Kuntiin tulee jäädä alan asiantuntijaosaamista sekä nimetyt vastuutahot.  Miten sitten kannustaa kuntia hyvinvoinnin edistämiseen taloudellisesti niukkoina aikoina?

HYTE-kerroin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiskerroin (Hyte-kerroin). Timo Ståhl, THL 2015.

THL:n johtava asiantuntija Timo Ståhl esitteli keväällä TERVESOS 2015 –tapahtumassa suunnitteilla olevaa Hyte-kerrointa (ks. kuva). Sitä kehitettäessä on haettu tietoja, jotka päivittyvät vuosittain ja ovat saatavissa kaikista kunnista. Kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa kannusteeseen.

Hyte-kertoimen prosessi-indikaattorit kertovat kunnan terveydenedistämisaktiivisuudesta (TEA). Hallintokuntatarkastelussa olisivat peruskoulut, liikunta ja kuntajohto. Kaikissa näissä pisteytetään sitoutuminen terveyden edistämiseen, terveyden edistämisen johtaminen, väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat ja osaaminen, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnot.

Tulosindikaattoreilla on haettu kannustavuutta. Kuntia palkitaan tuloksista, ei yksittäisistä toimenpiteistä. Lähtökohdaksi on ajateltu kouluterveyskyselyn hyvinvointi- ja terveystietoja, muutoksia nuorisotyöttömyydessä sekä koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrissä.

Hyte-kertoimen kehittämistyö on vielä kesken, mutta kannustin kunnan sote-maksuosuuteen tai osaksi valtionosuuskriteereitä on tervetullut! Koko sote-alue hyötyy, jos alueen kunnat onnistuvat väestön hyvinvointia tukevassa työssä.

Nyt kaivataan aktiivista arvokeskustelua…

Jyväskylän TERVE SOS -päivillä luennoineen kunnanjohtaja Marko Korhosen mukaan keskeneräinen asiakas on aina kallein. Korhonen kuuluttaakin soteintegraation suunnan ohjautumista peruspalveluista omatoimisuuteen. Hänen mukaansa terveyden painopisteen tulisi olla työ- ja toimintakyvyn parantamisessa, toisaalta kuntoutuksessa sekä oikeantasoisessa ja -aikaisessa hoitoon pääsyssä.

TERVE SOS -päivien ”jatkoina” 8.5. Jyväskylässä pidetyssä Hyte -verkoston työpajapäivässä pohdittiin hyvinvoinnin edistämistä, eriarvoisuuden kaventamisen rooleja ja yhteistyötä muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyte-oppimiverkoston tavoitteena on tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä edistää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista kunnissa ja alueilla. Päällimmäiseksi työpajassa nousi tarve terveyden edistämisen puolesta käytävään arvokeskusteluun. Ilman aktiivista yhteistä arvokeskustelua terveyden edistäminen on vaarassa hukkua sote-uudistuksen rakenteellisiin syövereihin.

… ja tekoja puheiden sijaan

Mikkelissä kokoonnuttiin 12.5. Etelä-Savon Sote-tuotantoalueen perustamishankkeen järjestämään yhteistyöseminaariin. Seminaarissa suunniteltiin uuden tuotantoalueen rajapintapalveluja niin, että ne toteutuisivat ehkäisevän työn, osallisuuden ja yhteistyön periaatteita noudattaen. Seminaariin osallistui reilut 80 valmistelun piirissä toimivaa kunnan sote-palvelujen ja hallinnon edustajaa sekä hyvinvointityöryhmien jäseniä. Mukana oli myös edustajia järjestöistä sekä erilaisista asiantuntijaorganisaatioista.

Seminaari yllätti järjestäjänsä aktiivisella kehittämisen ”surinalla”. Joitakin osallistujia huolestutti silti työpajoista saatujen kommenttien hyödyntäminen ja juurruttaminen.
Puheiden sijaan toivottiin tekoja. Aihetta kommentoitiin muun muassa, että asioita ”näennäistehdään”, jotta saadaan hienoja nimiä rahoitushakemuksiin ja konsulttimappeja hyllyihin. Yleisöstä kysyttiin mistä mikkeliläinen perheenäiti tietää, että kaupungissa panostetaan hyvinvointistrategian luomiseen? Mitä perhe strategiasta hyötyy…?

Kommenteista huolimatta Etelä-Savossaa uskotaan vahvasti, että on oikeasti mahdollista vaikuttaa ja että kannattaa vaikuttaa siihen mitä ja miten palveluita tuotetaan. Teemakohtaisia lyhyehköjä seminaaritapaamisia,  joissa katsotaan missä toimintalinjoittain mennään ja  mitä tuloksia esimerkiksi hakkeilla on saatu aikaan, on syytä järjestää jatkossakin.

Lapsiperheitä tukevien tahojen yhteistyötä vahvistetaan Kuopion seudulla

Uudistuvan sosiaalihuoltolain myötä Kuopiossa on noussut esille tarve kartoittaa ja päivittää alueella tarjottavat lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut ja hyvinvoinnin tukimuodot. TERVIS-kehittämistyöllä on kevään 2015 aikana tuotettu kuvaus palveluiden kokonaisuudesta kaupungin alueella.  Huhtikuussa kokoontui toisen kerran myös varhaisen tuen foorumi, jossa verkostotyöstä ja palveluiden tarpeesta keskusteltiin. Esille nousivat erityisesti tarpeet parisuhdetta tukevaan työhön, konkreettiseen tukeen yksinhuoltajavanhemmille sekä kotona tarjottavat palvelut perheille.  Myös tarve kokoontumistilalle, vertaistuen vahvistumiselle sekä erityislasten perheiden hyvinvoinnin huomioimiselle oli ilmeinen. Ajantasainen julkisen ja kolmannen sektorin palvelut yhdistävä verkostotieto pyritään päivittämään syksyllä uudistuville Kuopion kaupungin verkkosivuille.

Kuntamarkkinoinnin SM-kisapalkinnot Mikkeliin, Helsinkiin ja Porvooseen

TERVIS-hankkeen sekä Kuopion, Mikkelin ja Jyväskylän kaupunkien yhteinen Yks, kaks, hyppy! -kampanja pääsi kuntamarkkinoinnnin SM-kisoissa semifinaaliin saakka. Parhaista parhaat palkittiin Piiri 2015 -tapahtumassa Helsingissä 20.5.  Hyppykampanja ei yltänyt huipulle saakka, mutta sai tuomaristolta positiivista palautetta. Kampanja arvioitiin iloiseksi ja uudella tavalla rakennetuksi valistuksen vaihtoehdoksi, johon oli saatu erinomaisesti mukaan myös hallinto ja päättäjät. Kiitosta sai myös kaupunkien välinen yhteistyö.

Sauri
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri tunnetaan some-aktiivisuudestaan.

Kaksipäiväisessä tapahtumassa kuntaviestinnän ja -markkinoinnin nykypäivää pohdittiin kantilta jos toiseltakin. Isäntäkaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, joka  tunnetaan aktiivisena sosiaalisen median käyttäjänä, kertoi tapahtumassa omista kokemuksistaan kaupunkibrändin rakentajana. Saurin mielestä tiedon avoin ja sujuva kulku kansalaisilta hallintoon ja hallinnolta kansalaisille on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Mahdollisuudet kansalaiskeskusteluun ovat hänen mielestään paremmat kuin koskaan historiassa. Sosiaalisesta mediasta Sauri puhui tämän päivän ”kirkonmäkenä”, jossa mainetappiot vältetään osallistumalla itse keskusteluun. Saurin puheenvuoro  kokonaisuudessaan täällä.

Pohjois-Karjalassa toiminnan kevät

Pohjois-Karjalassa on kampanjoitu kevään aikana ympäri maakuntaa erilaisilla terveyden edistämisen teemoilla. TERVIS -kehittäjätyöntekijät ja koordinaattorit yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ovat jalkautuneet ihmisten pariin ja saaneet positiivisen vastaanoton. Innokkaita kuulijoita ja osallistujia on ollut jokaisessa tilaisuudessa. Terveelliset elämäntavat ovat tavoittelemisen arvoisia eivätkä aina niin suurien ponnistelujenkaan takana. Katso tunnelmia tapahtumista!

Maaliskuinen Uuden edessä, käsi kädessä –koulutus Liperissä kokosi 140 ammattilaista miettimään Pohjois-Karjalan mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen haasteita. Päivässä kuultiin mm. päihdehoitaja, TERVIS -kehittäjätyöntekijä Päivi Vauhkosen esitys nuorten päihteettömyyden edistämisestä Juuassa. Erittäin mieleenpainuvan puheenvuoron piti kokemustutkija Päivi Rissanen, joka kertoi onnistuneesta kuntoutumisprosessista ja asiakkaan osallisuuden lisäämisestä.

Kevään 2015 aikana TERVIS-työnä on julkaistu useita uusia toimintamalleja. Näitä ovat  mm. Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden peruskoululaisten savuttomuuden toimintamalli, Liperin lapsiperheiden kotipalvelunmalli Perhekeskus, Ilomantsin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen VIKKELÄ-palvelumalli, Itsehoitopisteiden uusi toimintamalli SEMPPI Heinävedellä sekä Ikääntyvien varhainen tukeminen ja toimintakyvyn vajeeseen puuttumisen palveluohjausmalli Kiteellä. Toimintamalleista kerrotaan tarkemmin seuraavassa TERVIS -uutiskirjeessä.

Ja sokerina pohjalla: TERVIS-päättärit!sormi_valk

Hankkeen yhteinen päätöstilaisuus 2.9.2015 Siilinjärven Kunnonpaikassa:
– Kastetta kentältä – kehittäjät kertovat
– Tämä oli vasta alkua, tarina jatkuu…. 

Alueellinen päätöstilaisuus 10.9. Joensuussa:
– TERVIS asukkaiden asiassa Pohjois-Karjalassa

Alueellinen päätöstilaisuus Hirvensalmella, Mikkelissä 16.9.
– Toiminnallinen päivä Susiniemen leirikeskuksessa

Merkkaa päivät jo kalenteriin – ilmoittautumiset avautuvat pian!

TERVISKUVA

hvyhteistyolla

Mainokset