TERVIS-Uutiskirje 4/2014 26.8.2014

SOTE-järjestämislaki lausuntokierroksellelaki
Sosiaali- ja terveysministeriö on 18.8. julkaissut ja lähettänyt lausuntokierrokselle odotetun sote-järjestämislain hallituksen esityksen. Lakiluonnosta on odoteltu myös TERVIS-hankkeessa ja alueen kuntakentällä. Olemme ilahtuneita siitä, että lakiluonnoksessa viitataan asioihin, joita olemme myös hanketyössä vieneet eteenpäin.

Lain 8 § koskee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa. Pykälässä todetaan, että kunnan on seurattava asukkaidensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Näistä ja toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain ja kerran valtuustokaudessa on valmisteltava hyvinvointikertomus. 9 §:ssä säädetään, että päätösten vaikutuksia eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon myös sosiaali- ja terveysalueen sekä tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien toiminnassa.

Lain 2. luvussa, jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, säädetään lisäksi, että joka 4. vuosi tehtävän järjestämispäätöksen tulee perustua alueen väestön hyvinvointi- ja terveysseurantatietoihin, palvelutarpeeseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa ja taloutta koskeviin seurantatietoihin (12 §, Järjestämispäätös). Mielenkiintoisina ja tärkeinä näemme myös pykälät 18 omavalvontaohjelmasta ja 30 asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien mahdollistamisesta sekä pykälän 32 kehittämistoiminnasta sosiaali- ja terveysalueella.

Itä- ja Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueella on osassa maakuntia tehty ennakkovalmisteluja kohden maakunnallisia tuotantoalueita. Aikanaan järjestäjä linjaa ja valitsee tuottajat. Nyt on pohdinnan ja kannanottojen aika – niitä varten STM on luonut oman sähköisen sivustonsa.

Suomi yksi terveyden edistämisen edellä kävijöistä myös kansainvälisesti.
Suomen valmistelema päätöslauselma ”Terveys kaikissa poliitikoissa” hyväksyttiin toukokuussa WHO:n yleiskokouksessa Genevessä. Päätöslauselman ydinajatus on, että hyvinvointi ja terveys muodostuvat kaikkien niiden olosuhteiden myötävaikutuksella, jossa ihmiset syntyvät, kasvavat, elävät, tekevät työtä ja ikääntyvät. Lisätietoa lauselmasta osoitteessa http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1884172#fi .
Vuoden 2013 Helsingin konferenssin päätöslauselma kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.healthpromotion2013.org/images/8GCHP_Helsinki_Statement.pdf .

Lisäkoulutusta hyvinvointijohtamiseen!

Jo kesäkuun uutiskirjeessä viittasimme Terveempi Pohjois-Suomi 2 –hankkeen tekemään kuntien hyvinvointijohtamisen selvitykseen keväällä 2014. TERVIS-alueen kunnissa toivottiinkin lisäkoulutusta hyvinvointijohtamisesta. Vastaamme tähän tarpeeseen syksyn tilaisuuksilla (ks. alla). Jo tuo selvitys nosti esiin kehitystarpeita toimijoiden yhteistyölle ja erityisesti kolmannen sektorin mukaan ottamiselle kuntayhteistyöhön. Toivottiin myös kuntalaisten kuulemista ja kuntalaisten hyvinvoinnin huomion ottamista strategisessa johtamisessa sekä päätöksenteossa ja toiminnassa. Nämä kaikki ovat asioita, joita edellytetään myös lausuntokierrokselle lähteneessä sote-järjestämislaissa.

Hyvinvointitietoa eteläsavolaisittan
Juvalla pohdittiin kesäkuussa Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa alueellisia ATH-tutkimustuloksia, joita esittelivät THL:n edustajat Risto Kaikkonen ja Jukka Murto. Esillä olleissa tilastoissa negatiivista oli mm. eteläsavolaisten lihavuus, joka on toiseksi yleisintä Suomessa. Päihteiden käytön osalta tilanne on keskivertoa positiivisempi, sillä vain 1% asukkaista on käyttänyt kannabista viime vuoden aikana. Valtakunnallinen keskiarvo on 3%.
Mikkelissä on puhuttu myös alkoholista. YLE uutisoi Terviksen ja A-klinikkasäätiön yhteistyöstä 21.8.2014: http://yle.fi/uutiset/voidaanko_puhua_alkoholista/7424215 .
TERVIS on myös kampanjoinut sähköisten palvelujen puolesta Etelä-Savossa yhdessä hyvinvointi- ja terveysportaali Hyviksen kanssa. Kiertue starttasi Mikkelistä ja päättyy myös sinne elokuun lopussa. Hyvis-palveluita on tehty tunnetuksi Mikkelin lisäksi kuudella paikkakunnalla. Lisää tunnettuutta kuitenkin tarvitaan!

Pohjois-Karjala tavoittaa kuntalaisia
TERVIS on menneen kesän aikana ollut ahkerasti esillä Pohjois-Karjalan alueen kesätapahtumissa. Juukassa heinäkuussa teemana oli ehkäisevä päihdetyö ja Valtimon perinteisillä kesäpäivillä sosiokulttuurinen toiminta valokuvanäyttelyn muodossa. Heinävedellä tervisläiset järjestivät paikallisen Lions Clubin kanssa hyvinvointi-illan. Kaiken kaikkiaan kuntalaisia on kesän aikana onnistuttu tavoittamaan yli tuhat!
Pohjois-Karjalassa on myös aloitettu alueella sijaitsevien itsehoitopisteiden uudistamis- ja kehittämistyö. Muun muassa Heinävedellä on kevään aikana avattu uusia itsehoitopisteitä terveyskeskukseen, kirjastoon ja Karvion Nesteelle.

Yks, kaks, hyppy! –kampanja jatkuu…..
ykskakshyppy
…syyskuun 24. päivään saakka, mahdollisesti pidempäänkin – seuraa kampanjan etenemistä Facebookissa! Kampanjasivulle on ladattu kesän aikana kuvattuja otoksia. Kilpailuvideoitakin on jo kertynyt.
Sekä yhteisö- että yksilösarjaan otetaan edelleen mieluusti aineistoa vastaan osoitteessa https://www.facebook.com/ykskakshyppy . Maksimissaan kolmen minuutin videoklipeillä pääsee tavoittelemaan 500 euron lahjakortteja ja yllätyspalkintoja. Kampanja on alkavana syksynä mukana mm.  22.8. avatussa Mikkelin Täydellinen liikuntakuukausi –tapahtumassa sekä Kuopio Juhlii –tapahtumassa elokuun viimeisenä viikonloppuna. Lokakuun lopussa hyppyruudut piirretään Ateenassa järjestettävän WHO:n Healthy Cities –konferenssin käytäville. Esittelemme konferenssitunnelmia ja eksoottisia hyppytyylejä maailmalta seuraavissa uutiskirjeissä.

Tulossa syksyllä lisäksi

Muista ilmoittautua TERVIS-väliseminaariin 2.9. mennessä!
Muista ilmoittautua TERVIS-väliseminaariin 2.9. mennessä!

TERVIS-väliseminaari ”Kastetta kentältä” – MUISTA ILMOITTAUTUA 2.9. MENNESSÄ! Ohjelma ja ohjeet täällä.

”Vuosikellotuksella hyvinvointijohtaminen hallintaan” Kuopio 1.10., Mikkeli 2.10. ja  Iisalmi 10.10.
Kuopion & Iisalmen Ilmoittautumiset 19.9. mennessä. Katso lisää täältä.
Mikkelin ilmoittautuminen 26.9. mennessä tänne. Mikkelin tilaisuudesta lisätietoja Riitta Lapilta, puh. 044 351 6566, riitta.lappi@esshp.fi .

Itä-Suomen AVI: ”Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus” Joensuu 10.9. Tutustu ohjelmaan Itä-Suomen  AVIn sivuilla.

Terve kunta -verkostotapaaminen Kuopiossa 25.9. Katso lisää Innokylästä.

Yhteistyöllä hyvinvointia -järjestöjen ja Kuopion kaupungin yhteistyöfoorumi 2.10. Ilmoittautumiset 24.9. mennessä tänne .
Lisätietoja: paivi kiiskinen@soste.fi, puh. 0400 516 018

Neuvokas perhe -koulutus Joensuussa 9.10. Ilmoittautumiset 15.9. mennessä. Katso lisää täältä.

Lisää TERVIS-uutisia lokakuun lopussa….


Mainokset