TERVIS-Uutiskirje 5/2014

TERVIS-väliseminaarissa Kastetta kentältä

Semmakuva
Osallistujien hyvinvointi edistyi taatusti Joensuun seminaarissa!

Terveempi Itä-Suomi -hankkeen toimijat kokoontuivat väliseminaariin Joensuuhun 12.9.2014. Päivään osallistui yhteensä 66 kuulijaa ja puhujaa.
Pääsisällöstä vastasivat kuntakehittäjät, jotka toivat raikkaan tuulahduksen käytännön kehittämistyön arjesta.  Suuri kiitos siitä heille!

Sisällöllisesti päivä oli tasapainoinen kokonaisuus. Käytännön toiminta pääsi hyvin esille ja esitysten pohjalta sai selkeän kuvan hankkeessa tehdystä työstä. Hankkeen toiminta sai siis kasvot! Toisaalta pohdittiin myös  sitä, miten TERVIS-kehittäminen oli erotettavissa jonkun muun tahon toiminnasta. Kuulijat toivoivat myös hanketoiminnan kriittistä tarkastelua eli kuvausta myös siitä mikä meni ”pieleen”.

Päivän järjestelyt onnistuivat pääosin hyvin, vaikka aikataulu ja tekniikka eivät ihan sujuneet toivotulla tavalla. Improtentti- teatteriesitys kuitenkin piristi yleisöä silminnähden! Luovuutta toivottiin mukaan jatkossakin.

Saimme myös eväitä loppuseminaarin järjestämiseen. Osallistujat toivoivat edelleen käytännön toimijoiden puheenvuoroja. Toisaalta paikalle toivottiin myös ”guruja”. Käytännön kehittämistyössä nähtiin tärkeänä kertoa mitä tehtiin, miksi tehtiin, mikä merkitys tuloksilla on ja arviota myös niistä epäonnistumisista. Esille tuli myös ajatus, että hankkeen yhteisen loppuseminaarin lisäksi järjestettäisiin omat seminaarinsa kunkin sairaanhoitopiirin alueelle.

Kunta- ja sote-toimijoiden yhteistyötä tarvitaan tulevissakin rakenteissa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä koordinoitu Pohjois-Savon maakunnallinen terveyden edistämisen ja kansansairauksien ehkäisyn työryhmä kokoontui laajennettuna syyskuussa Leppävirralla. Työkokouksessa kuultiin alueen kuntien ja sote-organisaatioiden edustajien näkemyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön tarpeista ja ne mahdollistavista rakenteista.

Ryhmätöissä todettiin ”hyvinvoinnin” laaja-alaisuus, minkä ymmärrykseen tarvitaan yleisesti asennemuokkausta. Huomiota toivottiin kiinnitettävän terveyseroihin ja siihen miten kulttuuri, liikunta ja yhteisöllisyys vaikuttavat hyvinvointiin. Monialaiseen yhteistyöhön tarvitaan mukaan 3. sektorin toimijat ja asiakastyössä myös lähiomaiset.

Päivän päätteeksi puheenjohtaja Simo Kokko nosti kolme teemaa huomioitavaksi tulevan suunnittelussa: 1) kunta ja asuinpaikkasidonnaisuuden muutokset & yhteisöjen mahdollisuudet, 2) yhteisöllisyyden ja asukkaiden omaehtoisuuden vahvistaminen palveluja kehitettäessä, 3) ikääntyneiden ja monisairaiden palvelut ja riittävän varhainen tuki.

Jatkotilaisuutena tälle työkokoukselle järjestetään 12.11.2014 yhteistyössä Itä-Suomen AVIn kanssa seminaari ”Mitä nyt? – Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilanne ja tulevaisuus uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa”. Katso ohjelma & ilmoittaudu tilaisuuteen tästä!

Tukea ja välineitä kuntien hyvinvointityöhön

Kuntien hyvinvointikertomustyötä menestyksekkäästi eteen päin vienyt Terveempi Pohjois-Suomi hanke on päättynyt lokakuun lopussa. Hankkeen tuotoksena kehitetty sähköinen hyvinvointikertomus on siirtynyt Kuntaliiton hallinnoimaksi.  Hyvinvointijohtamisen toimintamalli kuvauksineen löytyy InnokylästäHankkeen työtä ja kokemuksia on koottu mielenkiintoiseksi aikakauslehtimäiseksi julkaisuksi nimeltä ”Matkalla hyvinvointiin”. Kannattaa lukaista!

P.S.peukkuhym
Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on nimennyt Siilinjärven terveyskeskuksen vuoden 2014 laatuterveyskeskukseksi. Palkinnon myöntämisen perusteena olivat aktiivinen ja innovatiivinen ote hoidon laadun parantamiseksi ja jatkuvasti parantuvat hoitotulokset. TERVIS onnittelee siilinjärveläisiä!

 Hyppelyä kotona ja maailmalla

Ateenanhypyt2
Myös Ateenassa hypättiin ruutua. Joissain maissa leikki tunnetaan nimellä ”Paratiisi”!

Yks, kaks, hyppy! –kampanjan videokilpailu päättyi finaaleihin syyskuun lopussa. Saimme yhteensä 17 pomppivaa videota, joista loppukilpailuun valittiin sekä yhteisö- ja yksilösarjasta viisi klippiä. Näistä Facebook-käyttäjät saivat peukkuja jakamalla äänestää molempien sarjojen voittajan. Yksilösarjan voitto meni Pomppufiilis-videolle ja yhteisösarjassa peukkuja keräsi eniten video nimeltä ”Keep on jumping!”. Eteläsavolaiset olivat erityisen aktiivisia, sillä finaaleihin päässeistä klipeistä neljä oli alueelta. Voittajavideot ja muutkin mainiot hypyt ovat vielä katseltavissa kampanjasivuilla https://www.facebook.com/ykskakshyppy.

Kampanja pääsi mukaan myös Ateenassa 22. – 25.10. järjestettyyn WHO:n kansainväliseen Healthy Cities –konferenssiin.
Terveyttä ja hyvinvointia esittelevien tieteellisten tutkimusten joukossa kampanjaesittely ja sen jälkeen toteutettu hyppy-demonstraatio olivat virkeä poikkeus ohjelmassa. Erityisesti mieleen jäi paikallisen konferenssiedustajan kommentti, kun hän totesi esityksen nähtyään muuttavansa käsityksensä suomalaisista jäykkänä ja vakavana kansana.

Konferenssissa oli topakka suomalais- ja kuopiolaisedustus. Neljän päivän esityksiä ja tunnelmia voi käydä tutkimassa tapahtumasivuilta.  Ensi vuonna järjestämisvastuussa on Kuopio. Laitattehan jo nyt ylös päivämäärän 24. – 26.6.2015!

Etelä-Savossa Hyvistä ja huumeita

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on antanut tukensa A-klinikkasäätiön Ota puheeksi -verkkokurssin levittämiselle alueella. Elokuun lopussa järjestetyssä infotilaisuudessa avainhenkilöt kuulivat asiasta lisää. Mukaan ovat jo ilmoittautuneet MAMK/Savonlinna, Pieksämäen kaupunki. Myös Mikkelistä on näytetty vihreää valoa. Hankekoordinaattorit ovat lupautuneet esittelemään ammattilaisille suunnattua verkkokurssia demoversion avulla.

Lokakuun alussa Etelä-Savon ammattiopiston uusille opiskelijoille järjestettiin Hyvinvointivirtaa -tapahtuma teemalla hyvinvointia ja turvallisuutta. Tapahtumassa nuoria ohjattiin tekemään terveellisiä ja turvallisia valintoja. Lisää tapahtumasta blogista.

Huumeseminaari keräsi runsaasti kuulijoita Mikkelissä 14.10. Ajankohtaisia uutisia (muunto)huumeista tuli kuuntelemaan reilut 100 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Kauppakeskuksen vartijan käyttämä puheenvuoro herätti erityisesti mielenkiintoa. Samalla viikolla käsiteltiin myös rahapeliriippuvuuden hoitoa koko päivän seminaarissa. Pelaajan tarinaa kuunnellessa tuli useammalle meistä kyyneleet silmiin.

Ammattilaisille suunnatut terveyden edistämisen sivut ovat valmiit! Ne löytyvät Ammattilaisen Hyviksestä. Käynnissä on mittava jalkauttamiskampanja alueen kuntiin ja sairaanhoitopiirin ammattilaisille.

Alueellamme on 25 omahoitopistettä ja kaksi itsehoitokeskusta. Niiden tarpeen ja toiminnan kartoitus on sähköisen kyselyn muodossa meneillään. Tavoitteena on saada ne oikeisiin paikkoihin oikeilla resursseilla varusteltuina. Kylätoimikunnat ovat olleet aktiivisia kehittämistyössä.

Pohjois-Karjalassa jalkaudutaan maakuntaan

Harmaan kameran kuvat 2 180
TERVIS ja Duudsonit – wow!

Nurmeksessa järjestettiin lokakuun alussa kaksi suurta terveyden edistämiseen liittyvää yleisötapahtumaa, jotka keräsivät hyvin yleisöä.  Molemmat tapahtumat saivat hyvin tilaa myös maakunta-  ja paikallislehdessä. Pohjoiskarjalainen media onkin ollut kiitettävän kiinnostunut alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä.

Kaikelle kansalle suunnattu ILOA, VOIMAA ja TERVEYTTÄ -hyvinvointimessut oli osa vanhusten viikkoa ja tavoitti asiasta kiinnostuneita yli 600 henkeä. Pääluennoitsijana toimi hyvinvoinnin asiantuntija lääkäri Tapani Kiminkinen, joka toi tietoa terveistä elämäntavoista ja niiden merkityksestä sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tapahtumassa oli 30 näytteilleasettajaa ja järjestelyistä huolehtivat yhteistyössä TERVIS, Hyvärilän nuorisokeskus, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Nurmes, Nurmes-Valtimo terveydenhuollon kuntayhtymä ja Nurmeksen kaupunki.

Yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille sekä opettajille ja vanhemmille suunnattu hyvinvointitapahtuma sai myös kohderyhmäänsä noin 600 hengen verran liikkeelle. PielisAreenalla ohjelmassa olivat mm. hyvän unen edellytykset, raittius ja riippuvuudet, hyvän mielen aakkoset, alkoholiton baari, Nuokkari, Nuortenpaja Apaja sekä Hyvärilän ja Nurmeksen harrastusmahdollisuudet. Pääluennoitsijana nuorten huomion saivat erityisesti Duudsoneitten Jarppi ja HP, joiden tärkeänä sanomana oli koulukiusaamisen ehkäiseminen. Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua yleisön kanssa ja luokittain allekirjoitettiin myös Duudsoneitten kanssa kiusaamattomuus-sopimukset!

tervis2
TERVIS on nyt reilussa puolivälissä. Tästä jatketaan koti syksyä 2015 ja hankkeen päätöstä. Käy kurkkaamassa myös TERVIS-blogia näillä sivuilla! Mietteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ilmestyy blogisivulle kuukausittain.