KASTE

KASTE-ohjelma 2012–2015

  • sosiaali- ja terveydenhuollon pääohjelma, joka määrittelee uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi
  • tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti
  • ohjelmassa luodaan, arvioidaan, levitetään ja juurrutetaan uusia hyviä käytäntöjä

Lisää tietoa KASTE-ohjelmasta (STM:n verkkosivuilla)

KASTE-ohjelman toteuttamisesta vastaa viisi alueellista ryhmää:

KASTE-logo