Linkkejä

Terveyden edistämiseen liittyvää yleistä tietoa

Hankkeita

  • Ester-hanke (Etelä-Suomen terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen)
  • Ikäinnovaatio (Ikääntyvien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kehittäminen)
  • oSallisuus-hanke (Ihmisten osallisuuden tukeminen sekä kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen)
  • Potku-hanke   (Terveyshyötymalli pitkäaik. sair. ennaltaehkäisyssä ja hoidossa)
  • TerPS  (Terveempi Pohjois-Suomi -hanke)

Verkostoja (mahdollisuus liittyä mukaan)

Terveys- ja hyvinvointiportaaleja/sähköisiä asiointipalveluja

Tietoa väestön terveydentilasta

Tutkimuksia