Sisältö

TERVIS-hankkeen tavoitteena on lisätä alueellista suunnitelmallisuutta, osaamista ja uusia toimintatapoja terveyttä edistävään, sairauksia ehkäisevään ja toimintakykyä ylläpitävään työhön. TERVIS tukee alueen kuntia kehittämistyössä ja aktivoi kansalaisia mukaan. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri hallintokuntien välistä yhteistyötä ja viedä kunnissa eteenpäin kolmannen sektorin kanssa toteutettavia toimintamalleja. Kehittämistyötä tehdään  yhdessä kuntatoimijoiden ja hankkeeseen palkattavien kehittäjätyöntekijöiden kanssa. Samalla hyödynnetään alueille syntyvää kehittäjäverkostoa. Tavoitteet

KASTE-logo