Tavoitteet

  • Kansalaisten terveystottumukset muuttuvat suositusten mukaiseen suuntaan
  • Kansansairauksien ehkäisy, tunnistaminen ja hoito tehostuvat ja yhtenäistyvät
  • Julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen toiminnot ja yhteistyö vahvistuu terveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä
  • Terveyden edistämisen ja hyvinvointijohtamisen rakenteet ja toimintatavat selkiintyvät sote-yhteistoiminta-alueilla ja kunnissa sekä kunnan strategiset tavoitteet realisoituvat käytännön toiminnoissa
  • Syntyy alueellinen terveyden ja hyvinvoinnin kehittämis- ja yhdyshenkilöverkosto, joka kytketään kansalliseen verkostoyhteistyöhön.  Toimenpiteet

KASTE-logo